Kierunki

Kierunki

Political Science

O kierunku 

Interesuje cię współczesna polityka, funkcjonowanie państw oraz relacje władzy w społeczeństwach? Chcesz rozumieć najważniejsze wydarzenia polityczne, funkcjonowanie instytucji oraz ich wpływ na życie obywateli? Chcesz wiedzieć, jakimi prawami rządzą się kampanie wyborcze, czym różni się funkcjonowanie partii w państwach o różnych systemach politycznych oraz na czym polegają relacje między światem polityki i mediów?

Politologia to kierunek, dzięki któremu zdobędziesz rozległą i usystematyzowaną wiedzę na temat rozmaitych procesów społeczno-politycznych. Poznasz najważniejsze doktryny polityczne oraz dowiesz się, jak wydarzenia historyczne kształtowały ład światowy w różnych okresach. Nauczysz się analizować oraz rozumieć pozycje oraz strategie najważniejszych aktorów życia publicznego, poznasz narzędzia marketingu politycznego, komunikacji społecznej, dyplomacji oraz zarządzania organizacjami. 

Studia licencjackie na kierunku Political Science wyposażą cię w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk politycznych, socjologii, filozofii, ekonomii, psychologii, historii polityki. Poznasz mechanizmy, które sprawiają, że ludzie jednoczą się w grupy o określonym interesie oraz podejmują działalność publiczną. Zrozumiesz, z czego wynikają konflikty oraz co może stać się płaszczyzną współpracy różnych aktorów życia publicznego. 

Jeśli marzysz o karierze w świecie polityki, mediów, administracji publicznej, biznesu, organizacjach międzynarodowych czy instytucjach badawczych albo zwyczajnie chcesz rozumieć otaczający cię świat, ten kierunek to najlepszy wybór dla ciebie. 

Nasi absolwenci to cenieni specjaliści pracujący w sektorze publicznym i w instytucjach państwowych, jako doradcy i konsultanci polityczni, w instytucjach badawczych, w mediach, agencjach reklamowych i public relations. Część z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy działający we wspomnianych wyżej branżach i nie tylko w nich.

O Instytucie 

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce, istniejący od 1969 roku. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Wydajemy dwa cenione czasopisma naukowe oraz prowadzimy badania w obszarze stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, komunikacji politycznej, polityki społecznej, teorii polityki oraz myśli politycznej.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych, projektach badawczych oraz konferencjach naukowych. Studenci są wspierani w prowadzeniu własnych badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą liczyć na indywidualne konsultacje oraz wsparcie w projektowaniu oraz rozwoju kariery zawodowej.

Dla kogo? 

Interesujesz się polityką, funkcjonowaniem państw, systemów prawnych i gospodarczych oraz mediów. Chcesz pogłębiać swoją wiedzę w jednym z czterech obszarów: komunikowania politycznego oraz funkcjonowania mediów, bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej lub studiów porównawczych. 

Ukończyłeś szkołę średnią i otrzymałeś świadectwo maturalne. Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem co najmniej 5,5 – 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne szkoły średnie albo angielski jest ich językiem ojczystym). 

Studia są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności 

Na trzecim roku studiów masz możliwość wyboru jednej z czterech specjalności, dzięki czemu pogłębisz wiedzę w wybranych przez siebie obszarach oraz sprofilujesz swoją karierę zawodową. 

Media and Politics

Media pełnią kluczową rolę we współczesnej komunikacji politycznej, jako że są głównym kanałem komunikacji z wyborcami. Ich przemiany, takie jak np. pojawienie się mediów społecznościowych, bardzo wpłynęły na przebieg wielu procesów politycznych i zasady komunikowania. Studia na specjalności Media and Politics dadzą ci praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej komunikacji społecznej oraz politycznej. Pogłębisz swoją wiedzę o funkcjonowaniu rynku medialnego, kształtowaniu opinii publicznej, konstruowaniu reklamy wyborczej, budowy wizerunku polityków oraz organizacji politycznych, itp. Będziesz mógł pracować jako doradca ds. mediów, twórca treści, dziennikarz, specjalista ds. mediów w polityce czy specjalista ds. komunikacji społecznej. 

Comparative Politics

Interesują cię tematy związane z teorią polityki, funkcjonowaniem różnych systemów politycznych oraz analizą wpływu polityk publicznych na funkcjonowanie społeczeństwa? Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie analizy porównawczej oraz ewaluacji różnych rozwiązań systemowych lub instytucjonalnych? Ukończenie specjalności Comparative Politics otwiera przed tobą możliwości zatrudnienia w charakterze analityka w instytucjach badawczych, think tankach, NGO’sach, organizacjach politycznych, jednostkach administracji publicznej oraz biznesie. Masz też możliwość kontynuowania studiów na studiach magisterskich, a w dalszej perspektywie także doktoranckich. 

Global Security

Interesują cię zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zagrożeń dla ładu światowego? Chcesz wiedzieć jak diagnozować, monitorować oraz przeciwdziałać tym zagrożeniom? Myślisz o karierze w państwowych albo międzynarodowych organizacjach do spraw bezpieczeństwa, w sztabach kryzysowych, organizacjach zajmujących się promowaniem praw człowieka albo w biznesie międzynarodowym? Studia na specjalności Global Security wyposażą cię w wiedzę na temat najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego, specyfiki zagrożeń w różnych rejonach świata oraz o zarządzaniu kryzysami bezpieczeństwa. 

Europe in the World

Specjalność Europe in the World to dobry wybór dla osób, które najbardziej interesują zagadnienia związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jej instytucji, procesów integracji oraz najważniejszych wyzwań przed którymi stoi obecnie europejska wspólnota. Studia na tej specjalności  wyposażą cię w szczegółową wiedzę dotyczącą społecznego, ekonomicznego oraz politycznego wymiaru integracji unijnej, przebiegu procesów decyzyjnych na szczeblach UE oraz sposobu tworzenia prawa. Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak politologia, teoria integracji, regionalizacji, stosunki międzynarodowe, ekonomia czy historia. 

Program studiów 

Studia składają się z sześciu semestrów. Pierwsze cztery semestry to kursy ogólne oraz praktyczne, w których biorą udział studenci wszystkich specjalizacji. Obejmują one takie przedmioty jak m.in. politologia, historia myśli politycznej, teoria państwa, systemy partyjne, polityka i religia, polityka społeczna, polityka ekonomiczna, administracja publiczna, samorządowość, prawo oraz metody badawcze. Część zajęć to kursy praktyczne, dotyczące marketingu politycznego, komunikacji społecznej oraz politycznej, socjotechniki oraz zarządzania. 

Ostatni rok to kursy specjalizacyjne specyficzne dla każdej specjalności. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP lub CEEPUS. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy licencjackiej. 

Pełna lista kursów: 

Comparative Politics: https://politologia.uni.wroc.pl/attachments/COMPARATIVE_POLITICS_2019-04-11_13-18-28.pdf 

Europe in the World: https://politologia.uni.wroc.pl/attachments/EUROPE_IN_THE_WORLD_2019-04-11_13-18-28.pdf 

Media and Politics: https://politologia.uni.wroc.pl/attachments/MEDIA_AND_POLITICS_2019-04-11_13-18-28.pdf 

Global Security: https://politologia.uni.wroc.pl/attachments/GLOBAL_SECURITY_2019-04-11_13-18-28.pdf 

Warsztaty, praktyki, konferencje

Każdy student w czasie studiów licencjackich ma możliwość poszerzenia swoich kompetencji w ramach praktyk oferowanych przez Instytut Politologii we współpracy z instytucjami partnerskimi. W okresie międzysemestralnym studenci mają możliwość odbywania praktyk w działających na lokalnym rynku międzynarodowych firmach (Credit Suisse, UBS, IBM, Google, LG, Toyota, Volkswagen, Lufthansa, Daimler, Amazon i wiele innych), organizacjach (np. przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego, placówki dyplomatyczne, izby handlowe i gospodarcze, itp.), think tankach czy instytucjach kultury. 

Istnieje również możliwość uzyskania grantu na odbycie 5-miesięcznego stażu w zagranicznej organizacji lub firmie. Taką możliwość mają nie tylko obecni studenci kierunku Political Science, lecz także absolwenci, którzy mogą skorzystać z tej opcji maksymalnie w ciągu roku następującego po ukończeniu studiów.

Dyplom 

Po ukończeniu studiów na kierunku Political Science w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom licencjata w zakresie politologii ze wskazaniem ukończonej specjalności (jednej z czterech dostępnych: Media and Politics, Comparative Politics, Europe in the World albo Global Security).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań. 

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr: FAQ

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji znajdziesz TUTAJ.

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj.

We use cookie files for Google Ads.