Kontakt

Kontakt

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Welcome Center

Budynek ISM

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław, Polska

mgr Katarzyna Kvapilíková – specjalistka ds. obsługi studentów zagranicznych
tel. +48 71 375 53 06 e-mail: WelcomeCenterWNS@uwr.edu.pl

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020) Umowa: PPI/WTP/2020/1/00085/U/00001

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1, pokój 36 (parter)
50-137 Wrocław
Polska
tel. +48 71 375 28 77 tel. +48 71 375 28 64 e-mail: international@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl

Koordynatorzy anglojęzycznych programów na WNS

BA International Relations – Global Studies
dr Marcin Koczan marcin.koczan@uwr.edu.pl

BA Political Science (4 specjalności)
dr Michał Kuś michal.kus2@uwr.edu.pl; dr hab. Piotr Sula piotr.sula@uwr.edu.pl

MA European Studies
dr Paula Wiśniewska paula.wisniewska@uwr.edu.pl

MA Global Communication
dr Urszula Lisowska urszula.lisowska2@uwr.edu.pl

MA International Relations – Global Studies
dr hab. Jarosław Jarząbek jaroslaw.jarzabek@uwr.edu.pl

MA Political Science
dr Michał Kuś michal.kus2@uwr.edu.pl; dr hab. Piotr Sula piotr.sula@uwr.edu.pl

MA Sociology – Intercultural Mediation
dr Mateusz Karolak mateusz.karolak@uwr.edu.pl

PhD Programme in Philosophy Doctoral School
dr Urszula Lisowska urszula.lisowska2@uwr.edu.pl

PhD Programme in Political and Administrative Sciences Doctoral School
dr hab. Agnieszka Makarewicz agnieszka.makarewicz@uwr.edu.pl

PhD Programme in Sociology Doctoral School
dr Łukasz Moll lukasz.moll@uwr.edu.pl

Profile na Facebooku:

Sociology – Intercultural Mediation

Political Sciences

International Relations

European Studies

We use cookie files for Google Ads.