Wirtualne Spacery

Wirtualne Spacery

Poznaj Uniwerysytet oraz Wydział Nauk Spolecznych

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

Aula – Wydział Nauk Społecznych

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

Przykładowe sale zajęciowe na Wydziale Nauk Społecznych

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

Decyzja podjęta? Dowiedz się przez jaki system należy rekrutować się na studia.

Studenci będący obywatelami polskimi (posiadający numer PESEL) rejestrują się przez system IRK

Studenci niebędący obywatelami polskimi (nieposiadający numeru PESEL) rejestrują się przez system IRC

Rejestracja odbywa się poprzez założenie konta w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnienie aplikacji online.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020)

We use cookie files for Google Ads.