Co robimy

Dr hab. Maciej Cesarz

Wykładowca na kierunku European Studies

Dr hab. Maciej Cesarz

Wykładowca na kierunku European Studies

"Migracje to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi wspólnota europejska. Rodzą pytania o suwerenność poszczególnych państw, realizację zasady solidarności, a także o to, czym jest europejskość."

Jestem adiunktem w Katedrze Studiów Europejskich oraz wykładowcą na kierunku European Studies. Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE, prawa Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego, zintegrowanego zarządzania granicami UE, systemu Schengen oraz polityki migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wizowej oraz relacji Turcji z Unią Europejską.

W ostatnich latach zajmowałem się szczególnie takimi tematami jak europejski system przyzwania niebieskiej karty oraz wiz humanitarnych, dostęp do wspólnotowego rynku pracy dla osób spoza UE, implikacje członkostwa Turcji w Unii Europejskiej oraz ekonomiczny i kulturowy wymiar funkcjonowania strefy Schengen. 

Powyższe zagadnienia są jednym z wielu przedmiotów studiów na kierunku European Studies. Studia te wyposażą cię w rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania wspólnoty europejskiej, wyzwań integracji, wpływu czynników kulturowych na jej przebieg oraz relacji UE na arenie międzynarodowej.

Siła studiów europejskich tkwi w ich interdyscyplinarnym podejściu, pozwalającym na łączenie wielu perspektyw. Podczas moich zajęć studenci mogą liczyć na żywiołowe dyskusje na aktualne tematy oraz praktyczne podejście do analizowanych problemów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat moich zainteresowań badawczych? Polecam moje artykuły:

“The European Union’s Blue Card system – legal foundations, principles and controversies”

“Access to the UE labour market for the third country nationals: the case of free movement of the workers between Turkey and the UE” 

“The Diversity of Citizenship of Palestinians and its Impact on their Mobility: Passport and Visa Issues”

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję