PhD Programme in Sociology

O kierunku

Pasjonują cię zjawiska społeczne – zarówno te najbliższe, dziejące się pomiędzy ludźmi i grupami, po te najbardziej złożone, w których główną rolę odgrywają wielkie organizacje, państwa i narody? Chcesz nauczyć się je dostrzegać, badać, rozumieć oraz wyjaśniać? Marzysz o karierze akademickiej w międzynarodowym środowisku?

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii to dobry wybór dla osób, które pasjonuje socjologia i które chcą rozwijać się prowadząc własne badania w tym obszarze. Głównym komponentem tego programu jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań, które są podstawą przygotowywanej przez nich rozprawy doktorskiej.

Oprócz tego doktoranci uczestniczą w zajęciach, które rozwijają kompetencje w zakresie metodologii nauki i metodyki badań społecznych, klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych oraz warsztatu pracy akademickiej. Zajęcia służą poszerzaniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności potrzebnych do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej w międzynarodowym środowisku.

Program kształcenia zakłada także promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami. Doktoranci mają możliwość wziąć udział w kilkumiesięcznych, zagranicznych stażach badawczych i naukowych. Wszystkie osoby kształcące się w Kolegium otrzymują gwarantowane stypendium.

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii jest przepustką do fascynującej kariery akademickiej, zarówno na stanowiskach badawczych, jak i dydaktycznych. Stopień doktora umożliwia także rozwój kariery poza sektorem nauki, m.in. w instytucjach publicznych, badaniach opinii i rynku, organizacjach pozarządowych, zarządzaniu i innych.

O Kolegium Doktorskim Socjologii

Kolegium Doktorskie Socjologii jest częścią Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukową Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Socjologii to jedna z największych tego typu instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów, zarówno badaczy, jak i praktyków takich dziedzin jak socjologia pracy, psychologia społeczna, studia migracyjne i studia nad granicami, studia miejskie i wiejskie, socjologia płci. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz podążaniu za indywidualnymi zainteresowaniami. Mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Mogą też liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu kariery.

Dla kogo?

Kolegium Doktorskie Socjologii poszukuje osób zorientowanych na rozwój kariery akademickiej w międzynarodowym środowisku, otwartych na nowe wyzwania naukowe oraz zdeterminowanych do prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie socjologii i innych nauk społecznych. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim tytułu magistra (lub równoważnego) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, potwierdzonej, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz ogólnej wiedzy z zakresu socjologii.

Kandydaci do Kolegium Doktorskiego Socjologii muszą podejść do egzaminu ustnego, w trakcie którego omawiają z komisją zarys projektu doktorskiego oraz wykazują się podstawową wiedzą przedmiotu. Przyjęcie do Kolegium następuje na podstawie oceny projektu, egzaminu ustnego oraz wcześniejszej aktywności naukowej. Do Kolegium przyjmowani są kandydaci z najlepszymi wynikami, którzy uzyskali określoną, minimalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dowiedz się więcej o zasadach przyjęć do Kolegium Doktorskiego Socjologii.

Specjalności

Podczas kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii nie wybierasz specjalizacji. Profil kształcenia określony jest przez wybrany temat badawczy oraz opracowany we współpracy z promotorem indywidualny plan badawczy. Sam komponujesz swój program wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają twoim zainteresowaniom.

Program studiów

Plan kształcenia przygotowywany jest indywidualnie we współpracy z promotorami. Doktoranci uczestniczą w specjalistycznych kursach z zakresu m.in. klasycznych teorii socjologicznych, kluczowych koncepcji socjologii najnowszej oraz w wybranych wykładach monograficznych. W programie znajdują się również zajęcia praktyczne, takie jak przedmioty metodologiczne, etyka prowadzenia badań naukowych, kurs pisania tekstów naukowych, przygotowania projektu badawczego, pozyskiwania środków na badania naukowe oraz dydaktyka w szkole wyższej.

Większość czasu doktoranci spędzają jednak na własnych badaniach oraz przygotowywaniu publikacji naukowych związanych z realizowaną rozprawą doktorską. Kształcenie kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Pełna lista kursów i opis programu

Warsztaty, praktyki, konferencje

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii doktoranci biorą aktywny udział w pracach Instytutu – zarówno dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Praca dydaktyczna traktowana jest jak praktyka zawodowa – doktoranci prowadzą własne zajęcia lub uczestniczą w zajęciach innego nauczyciela akademickiego.

Ponadto są zobowiązani do czynnego udziału w konferencjach naukowych, sympozjach badawczych, wykładach gościnnych oraz szkołach letnich. Mają także możliwość skorzystać z udziału w zagranicznych stażach badawczych oraz dydaktycznych. Staże finansowane są m.in. z programu Erasmus+, a więc każdy doktorant w trakcie trwania toku studiów ma możliwość spędzić jeden lub dwa semestry na wybranym przez siebie zagranicznym uniwersytecie (spośród tych, z którymi Instytut ma podpisaną umowę).

Dyplom

Po ukończeniu Kolegium Doktorskiego Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obronieniu rozprawy doktorskiej otrzymasz tytuł doktora socjologii.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj.

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję