PhD Programme in Philosophy

O kierunku

Pasjonuje cię historia myśli filozoficznej, filozofia społeczna, filozofia nauki, antropologia filozoficzna, a może filozofia obrazu i komunikacji wizualnej? Masz podstawową wiedzę w tych dziedzinach i chcesz ją pogłębiać podczas realizacji własnych badań? A może pasjonuje cię myśl konkretnych filozofów i chciałbyś poświęcić się krytycznym studiom nad ich dorobkiem by zobaczyć, czego możemy się od nich nauczyć?

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Filozofii to dobry wybór dla osób, które swoją pasję do filozofii chcą przekuć w aktywność naukowo-badawczą. Czteroletni program oparty jest na realizacji indywidualnego projektu badawczego, a także na czynnym udziale w życiu naukowym oraz pracy dydaktycznej. Będąc doktorantem, jesteś traktowany jak młody badacz/badaczka. Pracujesz we własnym rytmie, realizując projekt doktorski pod fachową opieką promotora.

Twoim głównym zadaniem jest samodzielny rozwój naukowy, a inspiracją do tego jest udział w wykładach oraz zajęciach oferowanych na Wydziale Nauk Społecznych. Jako młody naukowiec bierzesz czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach badawczych oraz międzynarodowych wymianach naukowych. Podczas studiów przygotowujesz własne publikacje w postaci artykułów do czasopism, artykułów do książek czy wystąpień konferencyjnych. Przede wszystkim jednak skupiasz na przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Ukończenie Kolegium Doktorskiego Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego jest przepustką do kariery w świecie akademickim – zarówno w charakterze badacza, jak i wykładowcy. Doktorat z filozofii czyni cię także atrakcyjnym kandydatem do pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, think tankach, wydawnictwach, branży kreatywnej. Absolwenci filozofii to osoby o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i niebanalnym sposobie myślenia, które świetnie odnajdują się na rynku pracy.

O Kolegium Doktorskim Filozofii

Kolegium Doktorskie Filozofii jest częścią Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zajęcia prowadzone  są przez wyspecjalizowaną kadrę naukową Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Filozofii to jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Specjalizujemy się w badaniach w obszarze historii filozofii, a także poszczególnych subdyscyplin filozoficznych – zarówno teoretycznych (ontologia, epistemologia, filozofia przyrody, filozofia umysłu, logika), jak i praktycznych (etyka, estetyka, filozofia polityki, antropologia filozoficzna, filozofia ekonomii).

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Doktoranci są wspierani w prowadzeniu własnych badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą także liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami, wsparcie w planowaniu oraz rozwoju kariery oraz szereg inicjatyw popularyzatorskich (spotkania organizowane przez Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Naukowego, Filozoficzne Wtorki i Wrocławska Wszechnica Filozoficzna).

Studenci mają również szansę zaistnieć w obiegu naukowym, publikując w dwujęzycznym recenzowanym czasopiśmie z listy ministerialnej pt. Studia Philosophica Wratislaviensia.

Dla kogo?

Pasjonujesz się filozofią i masz pomysł na badania z tego obszaru. Posiadasz dyplom magistra dowolnego kierunku (nie muszą to być ukończone studia z filozofii), znasz język angielski co najmniej na poziomie B2 oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne). Ten wymóg nie dotyczy osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.

Kandydaci do Kolegium Doktorskiego Filozofii muszą podejść także do egzaminu ustnego. W trakcie egzaminu kandydat omawia z komisją swój projekt doktorski oraz wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu filozofii. Pozytywne przejście takiej procedury kwalifikacyjnej daje ci wstęp na studia z gwarantowanym stypendium dla każdego uczestnika.

Dowiedz się więcej o zasadach przyjęć do Szkoły Doktorskiej Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalności

Podczas kształcenia w Kolegium Doktorskim Filozofii nie wybierasz specjalizacji. We współpracy z promotorem określasz i realizujesz temat rozprawy doktorskiej. Zajęcia oferowane w ramach programu studiów wspierają cię w samodzielnych badaniach naukowych.

Program studiów

Doktoranci traktowani są jak młodzi badacze. Uczestniczą w specjalistycznych kursach z zakresu m.in. filozofii praktycznej, ontologii, epistemologii, logiki oraz w wybranych wykładach monograficznych. W programie znajdują się również zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne, takie jak krytyczna analiza źródeł historycznych, przedmioty metodologiczne i etyka prowadzenia badań naukowych.

Program Kolegium obejmuje także zajęcia, które wyposażą cię w umiejętności niezbędne do pracy naukowej, takie jak dydaktyka w szkole wyższej, kurs pisania tekstów naukowych, przygotowania projektu badawczego czy pozyskiwania środków na badania naukowe. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem i obroną rozprawy doktorskiej.

Pełen program studiów

Warsztaty, praktyki, konferencje

Doktoranci biorą aktywny udział w pracach dydaktycznych instytutu, konferencjach naukowych, a także korzystają z możliwość wymian międzynarodowych – udziału w zagranicznych stażach badawczych oraz dydaktycznych. Staże finansowane są m.in. z programu Erasmus+, a więc każdy doktorant w trakcie trwania toku studiów ma możliwość spędzić jeden lub dwa semestry na wybranym przez siebie zagranicznym uniwersytecie (spośród tych, z którymi Instytut ma podpisaną umowę). Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Filozofii traktowane są jako praktyka zawodowa i obejmują od 15 do 60 godzin w ciągu roku (poczynając od II roku studiów).

Dyplom

Po ukończeniu Kolegium Doktorskiego Filozofii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obronieniu rozprawy doktorskiej otrzymasz tytuł doktora filozofii.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję