Kierunki

Kierunki

International Relations – Global Studies

O kierunku 

Chcesz zrozumieć procesy globalizacji, ich przebieg, historię oraz wpływ na stosunki międzynarodowe? Interesuje cię geografia polityczna, funkcjonowanie państw, organizacji międzynarodowych, korporacji i mediów? Chcesz poznać makroekonomiczne podstawy ładu światowego, zrozumieć globalne problemy energetyczne, wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz poznać najważniejszych aktorów zaangażowanych w te procesy? 

Trzyletnie studia Global Studies w Instytucie Studiów Międzynarodowych to dla Ciebie szansa na intensywny rozwój osobisty i zawodowy. Nauczysz się analizować mechanizmy rządzące współczesnym światem polityki, gospodarki oraz ekonomii, poznasz podstawy zarządzania organizacjami, komunikacji międzykulturowej oraz dyplomacji. Nauczysz się stawiać dobre pytania i znajdować na nie odpowiedzi. 

Dzięki studiom Global Studies będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w przestrzeni międzynarodowej. Będziesz umieć je analizować i prognozować ich skutki. Wyposażony w takie kompetencje będziesz w stanie brać aktywny udział w międzynarodowej debacie dotyczącej najistotniejszych wyzwań współczesnego świata oraz wnosić istotny wkład w refleksję nad jego rozwojem. 

Nauczysz się łączyć metody badawcze z wielu dyscyplin nauki. Studia Global Studies to kierunek interdyscyplinarny czerpiący z takich dziedzin jak ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, studia regionalne, kulturoznawstwo, antropologia, etnologia, a także z nauk ścisłych: nauk o ziemi i środowisku czy fizyki.

Ukończenie kierunku Global Studies otworzy przed tobą możliwości pracy w instytucjach publicznych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w handlu międzynarodowym, biznesie, transnarodowych korporacjach, mediach, itp. Absolwenci tego kierunku są cenionymi na rynku specjalistami, dziennikarzami, analitykami, ekspertami, a nawet politykami. 

O Instytucie 

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Prowadzimy badania w obszarze stosunków międzynarodowych, komunikacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, dyplomacji i polityki zagranicznej.  

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą także liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu i rozwoju kariery.

Dla kogo? 

Interesują cię stosunki międzynarodowe, współczesna polityka, funkcjonowanie systemów gospodarczych oraz procesy globalizacyjne. Ukończyłeś szkołę średnią i otrzymałeś świadectwo maturalne. Sprawnie posługujesz się językiem angielskim (poziom B2) oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS na poziomie 5,5 – 6 punktów, TOEFL – 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym). 

Studia Global Studies to trzyletnie studia licencjackie. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności 

Na kierunku Global Studies nie wybierasz specjalności. Global Studies to anglojęzyczna specjalność na kierunku International Relations.

Program studiów

Studia Global Studies to unikalny program zarówno w skali Polski, jak i Europy. Skupione są na analizie mechanizmów globalizacji. Ich celem jest wyposażenie studentów w umiejętność rozumienia współzależności między zjawiskami lokalnymi oraz globalnymi. 

Program studiów obejmuje kursy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, historii globalizacji, geografii politycznej i ekonomicznej, globalnych wyzwań środowiskowych oraz energetycznych, integracji europejskiej, bezpieczeństwa międzynarodowego, wyzwań demograficznych, teorii państwa i prawa, rozwoju współczesnych metropolii, mikroekonomii, makroekonomii, dyplomacji i wielu innych. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP oraz CEEPUS. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy licencjackiej.

Pełna lista kursów

Warsztaty, praktyki, konferencje 

Studenci kierunku Global Studies mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+, a także licznych umów bilateralnych ze światowymi uniwersytetami. W ramach programu Erasmus+ każdy student ma zagwarantowane stypendium.

Mogą także brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie oraz organizacje branżowe (np. The International Studies Association, AIESEC, AEGEE). Mogą uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie między semestrami mają możliwość odbywania praktyk w międzynarodowych firmach (Credit Suisse, UBS, IBM, Google, LG, Toyota, Volkswagen, Lufthansa, Daimler, Amazon i wiele innych), organizacjach (np. przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego, placówki dyplomatyczne, izby handlowe i gospodarcze, itp.), think tankach czy instytucjach kultury.

Dyplom 

Po ukończeniu studiów na kierunku Global Studies w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalizacja Global Studies.

hcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań. 

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr: FAQ

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji znajdziesz TUTAJ.

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj.

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję