Global Studies

O kierunku

Chcesz zrozumieć, w jaki sposób procesy globalizacji wpływają na międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze oraz społeczne? Interesują cię takie zagadnienia jak funkcjonowanie międzynarodowego biznesu, globalna ochrona środowiska, wyzwania bezpieczeństwa, polityki społecznej czy fundamentalizm religijny?

Dwuletnie studia magisterskie Global Studies w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego wyposażą cię w rozległą wiedzę na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, przebiegu procesów globalizacji oraz regionalizacji, funkcjonowania globalnych aktorów politycznych, gospodarczych oraz społecznych, a także ekonomii rozwoju, międzynarodowego prawa handlowego oraz praw człowieka.

Dzięki tym studiom będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w sferze międzynarodowej. Zrozumiesz funkcjonowanie oraz znaczenie ponadnarodowych instytucji politycznych, korporacji, organizacji pozarządowych, a także działalność ugrupowań regionalnych. Poznasz polityczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ładu międzynarodowego.

Studia na kierunku Global Studies to ponad 800 godzin kursów, zarówno obowiązkowych, jak i opcjonalnych, wybieranych zgodnie z zainteresowaniami studenta. Zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania dyplomacji, komunikacji międzynarodowej, prognozowania politycznego oraz metodologii badań społecznych.

Wyposażony w takie kompetencje oraz rozległą wiedzę teoretyczną będziesz w stanie brać aktywny udział w międzynarodowej debacie dotyczącej wyzwań globalizacji oraz wnosić istotny wkład w refleksję nad dalszym rozwojem zglobalizowanego świata.

Ukończenie kierunku Global Studies otworzy przed tobą możliwości pracy w instytucjach publicznych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Będziesz atrakcyjnym kandydatem do pracy w organizacjach rządowych i pozarządowych, w handlu międzynarodowym, biznesie, transnarodowych korporacjach i mediach. Absolwenci tego kierunku są cenionymi na rynku specjalistami, dziennikarzami, analitykami, ekspertami.

O Instytucie

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z największych tego typu instytutów naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy. Prowadzimy badania w obszarze stosunków międzynarodowych, komunikacji, bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, dyplomacji i polityki zagranicznej.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów z wybranych dziedzin, zarówno badaczy, jak i praktyków, możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz w podążaniu za własnymi zainteresowaniami. Mogą także liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu i rozwoju kariery.

Dla kogo?

Interesują cię stosunki międzynarodowe, ekonomia rozwoju, międzynarodowe transakcje gospodarcze, prawa człowieka, ochrona środowiska, prognozowanie, itp. Chcesz zrozumieć, jak procesy globalizacji oraz regionalizacji wpływają na najważniejsze procesy społeczno-polityczno-gospodarcze. Masz ukończone studia licencjackie.

Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem co najmniej 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym).

Studia Global Studies to dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności

Studia magisterskie Global Studies to anglojęzyczna specjalizacja na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Nie wybierasz dodatkowych specjalności.

Program studiów

Studia Global Studies to unikalny program zarówno w skali Polski, jak i Europy. Skupione są na analizie mechanizmów globalizacji oraz ich wpływu na stosunki międzynarodowe. Ich celem jest wyposażenie studentów w umiejętność rozumienia współzależności między zjawiskami lokalnymi oraz globalnymi.

Program studiów obejmuje kursy z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, globalizacji oraz regionalizacji, ekonomii rozwoju, praw człowieka, międzynarodowej ochrony środowiska, międzynarodowych transakcji gospodarczych, prognozowania, bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki społecznej, itp. Studenci uczestniczą w warsztatach, seminariach oraz dyskusjach z ekspertami. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Pełna lista kursów

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci kierunku Global Studies mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+ z gwarantowanym stypendium. Mogą także brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych. Mogą uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie międzysemestralnym studenci mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych w działających na lokalnym rynku organizacjach, takich jak np. przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego, placówki dyplomatyczne, izby handlowe i gospodarcze, itp., krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz think-tankach.

Dyplom

Po ukończeniu studiów Global Studies w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra stosunków międzynarodowych, specjalizacja Global Studies.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj

We use cookie files for Google Ads.