Global Communication

O kierunku

Interesujesz się komunikacją społeczną, funkcjonowaniem globalnego biznesu oraz światem polityki? Fascynują cię media, dziennikarstwo, relacje w biznesie oraz dyplomacja publiczna? Global Communication to unikatowy kierunek poświęcony komunikacji z perspektywy globalnej. Podczas studiów poznasz m.in. specyfikę komunikacji korporacyjnej globalnych firm, zobaczysz na czym polega komunikacja polityczna w przestrzeni międzynarodowej oraz jak funkcjonują międzynarodowe instytucje.

Dwuletni interdyscyplinarny program Global Communication łączy wiedzę z takich dyscyplin jak politologia, stosunki międzynarodowe oraz wiedza o mediach i komunikacji. To jedyny taki kierunek w Polsce. W ramach tego programu zmierzysz się z komunikacyjnym wymiarem problemów globalnych, zrozumiesz wpływ dystrybucji wiedzy i informacji na rozwój społeczny oraz zapoznasz się z metodami analizy mediów.

Aby zrozumieć kontekst współczesnej komunikacji, będziesz uczestniczył w zajęciach o tym, jak rozwijają się stosunki międzynarodowe i jak funkcjonuje globalny biznes. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w służbie zagranicznej, będziesz mógł wybrać zajęcia o dyplomacji publicznej, a teoretyczne i praktyczne zajęcia z public relations przygotują Cię do pracy zarówno w biznesie, jak i administracji publicznej oraz organizacjach non-profit.

Wprowadzimy Cię także w podstawy zarządzania komunikacją, w tym w sytuacjach kryzysowych. Zdobędziesz podstawowe umiejętności w zakresie opracowywania strategii komunikacyjnych, budowania wizerunku, zarządzania mediami, prowadzenia kampanii informacyjnych oraz weryfikacji źródeł informacji. Studia na kierunku Global Communication przygotują cię do pracy w mediach, biznesie, agencjach public relations, międzynarodowych organizacjach humanitarnych, NGO’sach oraz sektorze publicznym.

Praktyki w trakcie studiów nie są obowiązkowe, ale rynek pracy we Wrocławiu zapewni Ci możliwość odbycia stażu. Będziemy Cię również motywować do udziału w programie Erasmus+, który m.in. umożliwia odbycie praktyk zagranicznych lub spędzenia semestru studiów na zagranicznym uniwersytecie.

O Instytucie

Studia Global Communication oferowane są przez Wydział Nauk Społecznych (WNS) Uniwersytetu Wrocławskiego. WNS to jedna z największych tego typu instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów, zarówno badaczy, jak i praktyków takich dziedzin jak politologia, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, socjologia, filozofia, europeistyka, nauka o mediach i dziennikarstwo. Studenci są wspierani w rozwoju naukowym oraz podążaniu za indywidualnymi zainteresowaniami. Mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Mogą też liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu kariery.

Dla kogo?

Interesujesz się komunikacją globalną, korporacyjną, strategiczną, polityczną lub kryzysową. Chcesz poznać, czym jest public relations oraz na czym polega funkcjonowanie świata dyplomacji. Chcesz pogłębiać swoją wiedzę w jednym z trzech obszarów: dyplomacji publicznej, mediów i rozwoju albo public relations oraz komunikacji korporacyjnej.

Ukończyłeś studia licencjackie na takim kierunku jak stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja lub inne pokrewne dyscypliny nauk społecznych oraz humanistycznych. Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem co najmniej 5,5 – 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym).

Studia są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności

W ramach studiów na kierunku Global Communication nie wybiera się specjalności, ale już od pierwszego semestru będziesz mieć możliwość wybierania przedmiotów, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Program studiów

Studia Global Communication skupiają się na zgłębianiu wiedzy na temat komunikacji społecznej w perspektywie globalnej. Studenci uczestniczą w takich kursach jak globalne media, stosunki międzynarodowe, analiza mediów, globalny biznes, public relations, prawo mediów i prawa człowieka, dyplomacja publiczna, komunikacja kryzysowa, komunikacja strategiczna, komunikacja korporacyjna, itp. Cześć zajęć ma charakter bardzo praktyczny, np. zajęcia creative writing, kurs marketingu czy analizy mediów. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Pełna lista kursów

Opisy przedmiotów

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci kierunku Global Communication mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+, a także licznych umów bilateralnych ze światowymi uniwersytetami. W ramach programu Erasmus+ każdy student ma zagwarantowane stypendium.

Studenci mogą brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych. Mogą uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie międzysemestralnym mają też możliwość odbywania praktyk w działających na lokalnym rynku organizacjach, firmach, oddziałach międzynarodowych korporacji. Studenci aplikują na praktyki we własnym zakresie.

Dyplom

Po ukończeniu studiów Global Communication na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra komunikacji globalnej (Master of Global Communication).

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr:

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj

We use cookie files for Google Ads.