European Studies

O kierunku

Chcesz zrozumieć procesy integracji europejskiej, funkcjonowanie instytucji unijnych oraz wpływ przygotowywanych przez nie polityk publicznych na poszczególne państwa członkowskie? Interesuje cię europejska geografia polityczna, relacje UE z innymi regionami świata oraz bezpieczeństwo wewnętrzne? Chcesz rozumieć najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, takie jak nasilający się eurosceptycyzm, nierówności ekonomiczne, problemy polityki migracyjnej czy wyzwania klimatyczne?

Dwuletnie studia magisterskie European Studies w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego wyposażą cię w rozległą wiedzę na temat funkcjonowania UE, jej instytucji, procesów legislacyjnych oraz polityki regionalnej. Nauczysz się analizować unijne akty prawne oraz prognozować ich wpływ na otoczenie lokalne.

Będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w europejskiej przestrzeni międzynarodowej. Zrozumiesz przebieg procesów decyzyjnych na forum europejskim oraz pozycję poszczególnych państw członkowskich w unijnej układance politycznej. Zdobędziesz też praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy europejskich oraz psychologii biznesu.

Wyposażony w takie kompetencje będziesz w stanie brać aktywny udział w międzynarodowej debacie dotyczącej funkcjonowania UE oraz wnosić istotny wkład w refleksję nad dalszym rozwojem europejskiej wspólnoty.

Ukończenie kierunku European Studies otworzy przed tobą możliwości pracy w instytucjach publicznych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Będziesz atrakcyjnym kandydatem do pracy w organizacjach rządowych i pozarządowych, w handlu międzynarodowym, biznesie, transnarodowych korporacjach i mediach. Absolwenci tego kierunku są cenionymi na rynku specjalistami, dziennikarzami, analitykami, ekspertami, a nawet politykami.

O Instytucie

Studia European Studies oferowane są przez Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasza katedra to jedna z największych tego typu instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów, zarówno badaczy, jak i praktyków takich dziedzin jak politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia, historia, socjologia, filozofia, administracja, studia migracyjne czy bezpieczeństwo. Studenci są wspierani w prowadzeniu badań oraz podążaniu za indywidualnymi zainteresowaniami. Mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Mogą też liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu kariery.

Dla kogo?

Interesują cię zagadnienia związane z integracją europejską, funkcjonowaniem UE oraz wpływem unijnych polityk na poszczególne państwa członkowskie. Ukończyłeś studia licencjackie na takim kierunku jak politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia, administracja, studia filologiczne lub inny kierunek pokrewny.

Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem 5,5 – 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym).

Studia European Studies to dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Specjalności

Studia European Studies oferują jedną specjalność – EU POLITICS.

Program studiów

Studia European Studies skupiają się na zgłębianiu funkcjonowania Unii Europejskiej w kontekście polityki regionalnej oraz zarządzania publicznego. Ich celem jest wyposażenie studentów w rozległą wiedzę na temat działania wspólnoty europejskiej oraz w umiejętności niezbędne do analizy unijnych regulacji i polityk publicznych. Studenci uczestniczą w warsztatach, seminariach oraz dyskusjach z ekspertami.

Program studiów obejmuje kursy z zakresu historii i teorii integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych w UE, rozwoju regionalnego, unijnego prawa, funkcjonowania instytucji unijnych, bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki zagranicznej oraz ekonomicznej oraz najistotniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi Unia Europejska. Jeden z semestrów studiów przeznaczony jest na wyjazdy w ramach programów Erasmus, ISEP oraz CEEPUS. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Pełna lista kursów

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci kierunku European Studies mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+, a także licznych umów bilateralnych ze światowymi uniwersytetami. W ramach programu Erasmus+ każdy student ma zagwarantowane stypendium.

Mogą brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie oraz organizacje branżowe. Mogą uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie międzysemestralnym studenci mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych w działających na lokalnym rynku organizacjach takich jak np. przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego, placówki dyplomatyczne, izby handlowe i gospodarcze, itp., krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz think-tankach.

Dyplom

Po ukończeniu studiów na kierunku European Studies w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra w zakresie European Studies, specjalizacja EU Regional Policy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj

Witryna ta używa plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam, ochrony oraz spamem.
Akceptuję